• Převodovky Sixta

  Stále více zákazníků se na nás obrací tak neváhejte ani Vy a pomůžeme vám závadu odstranit. Jak se provádí opravy vymontovaných převodovek atd.? Co stojí samosvorné diferenciály Škoda 742? Co způsobuje hluk u 6-ti stupňových převodovek nebo závada na spojkovém systému? Číst více
 • 1

Závady spojek

Typ vozu, modelový rok : VW. AUDI, SEAT, ŠKODA

Technické informace (závady) o spojkách a jejich odstranění.

Příčiny hluku ZMS ve volnoběžných otáčkách

Chtěl bych Vás upozornit, že při ujetí vozidla cca.150 000km má dvouhmotový setrvačník (ZMS) ujeto cca. 250 000km z důvodů, že se do jeho doby provozu počítá i stání vozidla ve volnoběhu. To znamená, že jen při stání vozidla a nastartovaném motoru - 250 motohodin (tak se provádí zkouška ZMS) je to, jako když vozidlo ujede v provozu cca. 50 000km.

Hluk nemusí být vždy způsoben vadným dvouhmotovým setrvačníkem, ale i jiným vlivem (chyby na zapalování, tlaky motoru, vstřikovací elementy, škrtící klapkou, vstřikovacím čerpadlem atd.)

Setrvačník se mění: praskliny na pracovní ploše, únik mazacího tuku, ZMS nelze volně pootáčet vlevo - vpravo a nebo je zaseklý (pootočené otvory pro demontáž šroubů)

Důležité informace o změn počtu zubů u věnců setrvačníků.

Počet zubů ne věnci setrvačníku:

T5 - T6 = Start - Stop     132 zubů

MQ200 GA Start - Stop    129 zubů

MQ200 GA     bez           132 zubů

MQ200      Start -Stop     129 zubů

MQ200      bez               125 zubů

MQ250      Start - Stop    129 zubů

MQ250         bez             132 zubů

MQ350     Start - Stop      132 zubů 

MQ350         bez              135 zubů

V případě nedržení dojde k poškození startéru a zastavení vouzidla.

 

Zkouška pohybu setrvačníku.

Na setrvačník namontovat 2ks šroubů a pákou odzkoušet jeho pohyb ve směru vlevo - vpravo jeho úhel. /hel sepnutí se mění podle počtu ujetých km a hlavně způsobem jízdy. Největší vliv na poškození je jízda na podtočený motor (jízda pod 2 000ot/min a následné zrychlování). V tom případě musí být včas přeřazeno na nižší převodový stupeň.

Pokud je při zkoušce znát citelný odpor do pružin (uvnitř ZMS, je setrvačník (ZMS) v pořádku a není žádný důvod jej měnit.

1) Hluk při částečném sešlápnutí pedálu spojky.

Hluk způsobuje axiální ložisko dvouhmotového setrvačníku (ZMS) - nejedná se o závadu a v žádném případě nedojde k poškození dvouhmotového setrvačníku (ZMS). U vozidel Škoda náběh montáže do vozidel: motor 1,9TDi - 11/2009 a motor 2,0l/TDi - 3/2010 u ostatních typů vozidel dle jejich ,,Technické informace,,

Od 28KT/2012 nový setrvačník 04C 141 031A nebo B (těžší setrvačník a jiné třecí kroužky)

 

2) Hluk (vrzání) při sešlápnutí spojkového pedálu u 5°převodovek.

Uvedený hluk způsobuje vyschnutí teplotní vazelíny na čepu vypínací páky spojky. V případě uvedeného hluku je nutno čep vypínací páky namazat teplotním tukem G 052 132 A2 a nebo vyměnit čep vypínací páky za nové provedení (má vybroušené drážky ve tvaru znaménka +) z důvodů udržení mazacího tuku.

3) Propadnutí spojkového pedálu u vozidel s motorem TDI při ujetí cca. 80 000km a více.

V případě uvedené závady, vždy zkontrolovat axiální vůli klikového hřídel než přistoupíte k výměně hlavního nebo pracovního válce spojky. Nezapomeňte vždy také zkontrolovat zda vedení spojky (trubička + hadička) je vždy od hlavního válce spojky ve spádu k pracovnímu válci spojky a zda je pevně usazena v držáku na převodovce.

V případě již zápachu spojky je samozřejmostí kontrola dílů spojky na přehřátí nebo jejího připálení (spálení).

Další informace o možnosti poškození, budu dále rozšiřovat o foto dílů spojek a jejich příčin poškození.

4) Různá opatření u výrobců dvouhmotových setrvačníků SACHS a LUK

 • od 7/06 - Luk + Sachs
 • od 3/07 - vozidla s převodovkou DSG
 • od 6/08 - soubor technických opatření pro ZMS
 • od 8/10 - soubor technických opatření pro ZMS

Reklamace - Hluky, vibrace – oblast spojky

Další možné příčiny reklamací, které mají vliv na hluk nebo poškozeni dvouhmotového setrvačníku (ZMS).

 • chyby na zapalovacím zařízení
 • tlaky motoru
 • vstřikovací PD elementy
 • škrticí klapka
 • vstřikovací čerpadlo, atd.

Spojka SACHS „Mrtvý krok“

- měří se v klidové poloze na vozidle
(setrvačník zajištěn proti pootočení přípravkem používaným při jeho demontáži).

Vyhodnocení - počet zubů věnce startéru v označené oblasti

 • 0 - 3 zuby - v pořádku
 • 4 a více zubů - VADNÉ

Spojka LUK „Mrtvý krok“

- měří se v klidové poloze na vozidle
(setrvačník zajištěn proti pootočení přípravkem používaným při jeho demontáži)

Vyhodnocení - počet zubů věnce startéru v označené oblasti

 • 0 - 7 zubů - v pořádku
 • 8 a více zubů - VADNÉ

5/Poškozené drážkování unašeče dvojspojky pro setrvačník s 6°převodovkou DSG.

Při výměně setrvačníku u 6°převodovek DSG, vždy zkontrolujte ozubení unašeče dvouspojky. Ozubení musí mít tvar hradby, jinak hrozí opětovné hlukové projevy - klepání ve volnoběhu nebo při vypínání motoru.

Poškozené ozubení hřídele dvouspojky, zuby již (sešikmené do špiček) od setrvačníku

 

Různá poškození dílů spojek a jejich příčina

 

6/ Závada - Hluky (raslování) ve volnoběžných otáčkách s 7°převodovkou DSG.

Ulomený 1zub viz, obrázek                                   Přihnutý zub viz. kroužek

     

 

7/ Poškození víka spojky (pouze spojka SACHS - období rok 2011 - 2014)) - prasklá membránová pružina. Opatření u dodavatele SACHS od 16/2015

 

Následkem poškození (prasknutí) Hystrésní pružiny viz. foto, dochází ke kolizi víka spojky se skříní spojky.
Při poškození skříně spojky - není vždy nutno skříň spojky měnit - (posoudit rozsah hloubky poškození skříně spojky). Cena oprav začíná na 25 000Kč - 35 000Kč podle poškození dílů převodovky. Všechny namodralé díly (ozubení vždy vyměnit)!!!!!!!!!!!

Při opravách objednávat pouze nový díl víka spojky - obj. číslo 03L 141 018G (platí pouze pro 6°převodovku MQ350). U výrobce spojky (SACHS) nasazeno opatření od 16KT/2014.

Při opravách já doporučuji vždy používat spojku od firmy LUK popřípadě Sachs.

Je zakázáno použít spojku VALEO a vůbec nikdy nepoužít od uvedené firmy jednohmotnostní spojku (hrozí prasknutí klikové hřídele).

 

Některé typy vík spojek musíte montovat s novým typem ložiska viz. foto. NEZAMĚNIT ložisko staré a nové provedení!

 

8/ Spojka nevypíná - víko spojky tepelně přehřáto.

    

šipka a kroužek ukazují na tepelné přehřátí víka spojky a tím ztráty vypínací síly - 100% viník uživatel vozidla, pokud nejsou zjištěny jiné druhy poškození víka spojky (prasklý drát, prasklá centrážní membránová pružina).

Důležité: vždy zkontrolovat víko spojky z boku (šipka), zda litina není zlatá, namodralá nebo fialová (různé barvy přehřátí víka spojky).

 

9/ Poškozené hydraulické ložisko spojky - viník uživatel vozidla. 

Šipka ukazuje otlaky od vypínacích prstů víka spojky (jízda s trvale mírně položenou nohou na spojkovém pedálu). Dochází k postupné hlučnosti hydraulického vypínacího ložiska spojky - 100% viník uživatel vozidla.

 

10/ Rozdílné druhy spojkových ložisek a vík spojek

Sestava víka spojky LUK a vypínacího ložiska série do 16.5.2011. Zkontrolovat čísla dílů víka spojky a vypínacího ložiska spojky.

Sestava víka spojky LUK a vypínacího ložiska s plastovým kroužkem série od 16.5.2011. Zkontrolovat čísla dílů víka spojky a vypínacího ložiska spojky.

Sestava víka spojky SACHS a vypínacího ložiska série DO 16.5.2011. Zkontrolovat čísla dílů víka spojky a vypínacího ložiska spojky.

Sestava víka spojky SACHS a vypínacího ložiska s plastovým kroužkem série od 16.5.2011. Zkontrolovat čísla dílů víka spojky a vypínacího ložiska spojky.

 

11/ Poškození víka spojky od nesprávného typu ložiska.

Poškozené (obroušené prsty víka spojky) - při opravě spojky bylo použito víko spojky nového provedení (prsty víka spojky jsou na konci ohnuté do rádiusu, staré provedení jsou prsty rovné viz. foto - připravuje se) ale použito ložisko spojky starého provedení.

Detail poškození (obroušení čela prstů) víka spojky. Uživatel vozidla si takzvaně jezdí s trvale položenou nohou na spojkovém pedálu.