• Převodovky Sixta

  Stále více zákazníků se na nás obrací tak neváhejte ani Vy a pomůžeme vám závadu odstranit. Jak se provádí opravy vymontovaných převodovek atd.? Co stojí samosvorné diferenciály Škoda 742? Co způsobuje hluk u 6-ti stupňových převodovek nebo závada na spojkovém systému? Číst více
 • 1

Závady a opravy automatických převodovek 01V

Posouzení opotřebení součástek a opravy převodovek 01V.

Na obrázku vidíte automatickou převodovku 5HP (Passat, Superb) pod typovým označením 01V.

ATF.
 • Žlutá barva – nové ATF
 • Hnědá barva – použité ATF ( od cca. 60 000km)
 • Černá barva, ATF je cítit spálením: závada v převodovce např. zničení měnič, spálené spojky
 • Další poškození měniče - vadná montáž

Na obrázku vidíte ulomené unášecí zuby měniče - příčina - nebyly namontovány 1ks nebo 2ks centrážních pouzder mezi motor a převodovku. Nenamontovaná centrážní pouzdra dále poškodí ozubené korunové kolo čerpadla viz. obrázek níže.

Poznámka: u vozidel s motory TDI je ATF černé již po cca 60 000km, aniž by se objevila nějaká závada.
Špony v ATF
 • výskyt kovových špon o průměru menším než 0,1mm ve větším množství je normální
 • kovové špony o průměru větším než 2,0mm na magnetu v olejové vaně ATF poukazují na mechanickou závadu v převodovce

Některé závady, které se mohou vyskytnou během provozu a jejich odstranění.

 • 1) Měnič nažloutlé barvy (přehřátý) – výměna oleje a olejového filtru (pokud se jedná o provoz vozidla TAXI
 • nebo je provozováno v teplých zemích, musí se ještě provézt po ujetí cca 5 km znovu výměna oleje a filtru – v prvním případě se tak filtr nemění)
 • 2) Měnič černé barvy ale nejsou zjištěny velké špony - postupovat dle bodu číslo 1
 • 3) Měnič černé barvy ale zjištěny velké špony – rozebrat převodovku a opravit
 • 4) Poškozené mosazné pouzdro čerpadlo ATF – vyměnit ( postup dle DPŘ) a pokud nebyl vyměněn svazek lamel spojky C, není třeba spojku C nastavovat. Nezapomeňte ale vždy vyměnit měnič a zkontrolovat středící pouzdra mezi motorem a převodovkou.
 • 5) Kontrola dílů čerpadla ATF, zda nemají rýhy nebo stopy po opotřebení.
  a) těleso čerpadla
  b) korunové kolo čerpadla

  c) kolo čerpadla ATF ulomené zuby viz.šipka - příčina (mechanik vadně namontoval měnič a při zpětné montáži převodovky došlo po stažení k motoru a nastartování k ulomení zubů)
  d) vložený plech
  Vadné čerpadlo ATF způsobuje zpomalení pohonu a přeřazování rychlostí.
 • 6) Spojka E – v případě modře/hnědě zbarvených vnitřních nebo vnějších lamel ( tepelné přehřátí nebo opotřebení) – lamely vždy vyměnit. Jeli válec spojky E netěsný, nelze přeřadit ze 4. na 5. rychlostní stupeň.
 • 7) Spojka C – kontrolovat dle bodu 5 a ještě zkontrolovat zda není poškozeno drážkování nosiče krycími lamelami ( krycí lamely nesmí zůstat viset v jejich zářezech – jinak je nutno vždy vyměnit nosič lamel)
 • 8) Spojka A – kontrola poškození vnitřního obvodu válce A krycími lamelami, jestliže budou zářezy pro lamely větší než 0,5mm je nutno vyměnit válec A. To samé platí při kontrole vnějšího obvodu válce A. Dále je nutno zkontrolovat kluzné pouzdro na opotřebení.
 • 9) Spojka B – zkontrolovat opotřebení kluzné plochy na válci B. Dále je nutno zkontrolovat kuličku ventilu na pohyb. Netěsná nebo nehybná kulička způsobuje špatný přenos na Z.
 • 10) Spojka F – kontrola poškození vnitřního válce F krycími lamelami, jestliže budou lamely viset nebo zářezy větší než 0,5mm je nutno vyměnit vále F společně s vnitřním kroužkem volnoběžky D/G. To samé platí pro kontrolu vnějšího obvodu válce F. Příčinou je vadná šoupátková skříň.
 • 11) Spojka D/G – tady se hlavně provádí zda píst D nemá trhliny. Zkouška se provádí šroubovákem: jasný zvuk – píst v pořádku, tlumený zvuk – píst má trhliny a proto je nutno ho vyměnit. Dále pokračujeme dle bodu číslo 10. Je nutno také provést kontrolu volnoběžky – vnitřní kroužek volnoběžky se musí ve směru hodinových ručiček otáček a proti směru se musí zablokovat, nedojde-li k zablokování, volnoběžku vyměnit.
 • 12) Únik oleje přes radiální těsnící kroužek čerpadla ATF – postupovat dle DPŘ
 • 13) Tvrdé přeřazování, jednotlivé rychlosti bez záběru, přeřazování trvá příliš dlouho ( došlo k prasknutí některého ze 3 pryžových tlumičů na šoupátkové skříni) – pokud je ATF v pořádku, vyměnit pouze šoupátkovou skříň. Pokud ATF není v pořádku nebo poškození není včas opraveno je pravděpodobně poškozena ještě spojka G. V tom případě:
  a) převodovku úplně rozložit a vyčistit a vyměnit poškozené díly
  b) vyčistit celé vedení ATF a chladič ATF
  c) rozložit a vyčistit všechny spojky
  d) vyměnit šoupátkovou skříň, filtr, měnič
 • 14) Tvrdé přeřazování, problémy při přenosu na 4 a 5 rychlost. Lamely spojky E jsou spáleny ( Chip Tunning). Pokud je válec spojky E modrý – vyměnit a potom postupovat dle bodu číslo 13.
 • 15) Na rychlosti závislý hluk za jízdy. Poškozené jedno ze 3 ložisek čelních kol – výměna převodovky.