• Převodovky Sixta

    Stále více zákazníků se na nás obrací tak neváhejte ani Vy a pomůžeme vám závadu odstranit. Jak se provádí opravy vymontovaných převodovek atd.? Co stojí samosvorné diferenciály Škoda 742? Co způsobuje hluk u 6-ti stupňových převodovek nebo závada na spojkovém systému? Číst více
  • 1

DQ 500 + DQ 381

DQ 500 - jedná se o 7° DSG  s dvouspojkou v olejové lázni (servisní označení ODL)

 

Točivý moment až 600Nm.

Olej je společný pro převodovku a modul mechatroniky. Olej se chlazen přes výměník který je napojen do chladícího systému vozidla. Mazání provádí olejové čerpadlo.

Použít pouze olej G052 182A2 - množství (objem v převodovce je 7,1l) a při výměně cca. 6,0l. interval výměny oleje je  každých 60 000km. Olejový filtr se nemění!!!!!

Při výměně dvouspojky oproti převodovce DQ250 je třeba dbát na správné seřízení nastavovací podložkou.

Převodovka DQ250 při výměně dvouspojky měla pouze různé tloušťky pojistných kroužků,

Konstrukčně je převodovka DQ500 odlišná v některých částech:

- dutá planetová kola, která jsou proti úniku olej utěsněna těsnícími víčky

- všechny synchronní kroužky mají karbonové obložení

- z důvodu šikmého ozubení při zařazení Z působí velká axiální síla byly mezi kola přidány axiální ložiska

- mechatronika se skládá ze 2 částí - ŘJ a elektrohydraulické jednotky dále průtok oleje mezi převodovkou a mechatronikou zajišťuje 10trubiček oleje

- olejový okruh: hydraulické mechanické čerpadlo oleje je poháněno od ozubeného kola na dvouspojce.

V prostoru mechatroniky je hladina oleje vyšší čímž je zajištěna odvzdušnění hydraulického systému. Mechatronika a převodovka má olejové prostory kde jsou rozdílné hladiny oleje a proto jsou zde 2 výpustní zátky. Trvalý objem olej v mechatronice je cca. 1,2l. Při výměně oleje je nutno vypustit olej z převodovky a mechatroniky. Při běžícím motoru pak se mechatronika naplní.

Vždy je nutno při výměně oleje bezpodmínečně dodržet předepsaný postup výrobcem vozidla.

V případě kdy teplota oleje je 150°C se kvůli ochraně převodovky dochází ke snížení otáček motoru - na panelu přístrojů se zobrazí výstražné upozornění a krátký výstražný tón. V případě teploty oleje 170°C a zobrazí se na panelu trvalý výstražný tón a chyba se uloží do BNH.

 

DQ 381 - jedná se o 7° DSG se mokrými spojkami (servisní označení OGC)

 

Točivý moment až 420Nm

2 olejová čerpadla (mechanické a druhé elektricky poháněné)

Použít pouze olej G055 529A2 - množství (objem v převodovce) 6,8 + 0,1, při výměně cca.6l

Interval výměny oleje + fitru vždy po ujetí 120 000km.

Konstrukce.

Všechny převody jsou opatřeny synchrony s karbonovým povrchem. Pevná radiální kuličková ložiska zachycují radiální a axiální síly. Tyto radiální kuličková ložiska mají těsnění. Volná válečková ložiska zachycují pouze radiální síly. Na diferenciálu jsou použita dvojitá kuličková ložiska, která zachycují jak axiální tak radiální zatížení. Z důvodu malé kontaktní plochy zmenšují valivý odpor. 

Hladina oleje.

Výška hladiny v mechatronice má vlastní olejový prostor po přepadovou hranu. Olej ve skříni převodovky má rozdílnou výšku. Olejový systém má několik konstrukčních úprav, které ovlivňuje výšku hladiny oleje jak jeho teplotou tak i množstvím.

Rozvaděč oleje.

se nachází v prostoru dvouspojky je vyroben z plastu a přivádí olej do převodovky část do olej do vnitřku hnaných hřídelů. Tím je zajištěno 100% mazání jehlových ložisek hnaných hřídelů.

Olejový okruh.

Mechatronika na základě výpočtového modelu množství olej v různých jízdních situací. Řídí spolupráci obou čerpadel tak, aby byla pokryta potřeba oleje. Rozlišuje 4 provozní stavy:

- dodávku oleje mechanicky hlavním čerpadlem

- podporuje dodávku oleje přídavným hydraulickým čerpadlem

- chladící funkcí přídavným hydraulickým čerpadlem

- aktivaci přídavného hydraulického čerpadla při provozu Star - Stop

Údržba.

Olej se vypouští výpustní zátkou a zátkou na mechatronice.

Při výměně oleje je nutno dodržet"

- teplota oleje 35°C - 45°C

- vypnutý motor

- volící páka v poloze P

- počkat 4 až 5 před vypouštěním oleje (důvod, z přepážky musí ještě olej odkapat do skříně ozubených kol)

Závady:

1) svítí kontrolka porucha převodovky.

V elektronice převodovky je uloženo několik číselných závad.

Příčina: na krytu hydraulického čerpadla uvnitř převodovky se povolili šrouby, které dřou o kolo diferenciálu datum výroby převodovek do 25.8.2017 a následně ještě od 21.9.2017 do 26.9.2017

Oprava: Demontujte mechatroniku,  a zkontrolujte zda na magnetu řadící vidlice nejsou kovové třísky.  Potom demontovat elektromotor pro přídavné čerpadlo, uvidíte hnací hřídel přídavného čerpadla, hnací hřídel musí mít standartní axiální vůli, pokud je velká axiální vůle tak se uvolnil kryt čerpadla a hřídel se pohybuje společně s kolem čerpadla. Změříte vzdálenost od hrany hnacího hřídel ke spodní ploše. Pokud je míra menší než 17mm je nutná výměna převodovky. V některých případech může dojít k proražení skříně převodovky.